Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Публикувана на 06.01.2023г.   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), уведомяваме всички заинтересовани физически и...

Взети решения на проведеното на 12.05.2022 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 12.05.2022г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2020 Списък на...

План за приемане и преработване на отпадъци на КРЗ „ОДЕСОС“ АД

публикувано на 23.07.2020г.   Изтеглете „План за приемане и преработване на отпадъци“, актуализиран Юли 2020, от линка: План за приемане и преработване на отпадъци Анкетен лист За коментари, моля използвайте контактната форма! Име Имейл адрес...