План за приемане и преработване на отпадъци на КРЗ „ОДЕСОС“ АД

публикувано на 26.06.2020г.   Изтеглете „План за приемане и преработване на отпадъци“, актуализиран Юни 2020, от линка: План за приемане и преработване на отпадъци За коментари, моля използвайте контактната форма! Име Имейл адрес Съобщение 1 + 10 =...

Взети решения на проведеното на 19.06.2020 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 19.06.2020г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2020 Списък на...

Коригиран ГФО и Доклад за дейността за 2019

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ Във връзка с наложени принудителни административни мерки от страна на Комисията за финансов надзор както следва: „Задължавам Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна в срок да...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2020г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 19.06.2020 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ...

Уведомление за обявяване на печалбата 2019

До: Комисия за финансов надзор,  “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани   Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна  Уведомяваме всички заинтересувани, че на проведеното на 23.03.2020 г. заседание на Съвета...