Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2024г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

План за приемане и преработване на отпадъци на КРЗ „ОДЕСОС“ АД

публикувано на 30.06.2023г.   Изтеглете „План за приемане и преработване на отпадъци“, актуализиран Април 2023, от линка: План за приемане и преработване на отпадъци Анкетен лист За коментари, моля използвайте контактната форма! Име Имейл адрес...

Взети решения на проведеното на 12.05.2023 г. ОСА на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД:

На 12.05.2023 г. беше проведено редовно общо събрание а акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. По-долу можете да се запознаете с документите, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА Списък на...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2023г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Публикувана на 06.01.2023г.   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), уведомяваме всички заинтересовани физически и...