Взети решения на проведеното на 12.05.2023 г. ОСА на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД:

На 12.05.2023 г. беше проведено редовно общо събрание а акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. По-долу можете да се запознаете с документите, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА Списък на...