Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Публикувана на 06.01.2023г.   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), уведомяваме всички заинтересовани физически и...