Взети решения на проведеното на 12.05.2022 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 12.05.2022г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2020 Списък на...