Уведомление за обявяване на печалбата – 2020 г.

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани     Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна   Уведомяваме всички заинтересувани, че съгласно разгледаният и приет от Съвета...