Уведомление за изплащане дивиденти – 2020 г.

До: Комисията за финансов надзор До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани  Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на 19.06.2020 г. Общо събрание на акционерите...

Проект на план за приемане и преработване на отпадъци на КРЗ „ОДЕСОС“ АД

публикувано на 23.07.2020г.   Изтеглете „Проект на план за приемане и преработване на отпадъци“, актуализиран Юли 2020, от линка: Проект на план за приемане и преработване на отпадъци За коментари, моля използвайте контактната форма! Име Имейл адрес...