Взети решения на проведеното на 19.06.2020 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 19.06.2020г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2020 Списък на...

Коригиран ГФО и Доклад за дейността за 2019

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ Във връзка с наложени принудителни административни мерки от страна на Комисията за финансов надзор както следва: „Задължавам Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна в срок да...