Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2020г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 19.06.2020 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ...