Уведомление за обявяване на печалбата 2019

До: Комисия за финансов надзор,  “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани   Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна  Уведомяваме всички заинтересувани, че на проведеното на 23.03.2020 г. заседание на Съвета...