Взети решения на проведеното на 16.05.2019 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 16.05.2019г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2019 Списък на...