Уведомление за публикация в Търговския регистър

Уведомление за публикация на поканата за Редовното общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, което ще се проведе на 16.05.2019 г. в Търговския регистър. Покана Поканата в...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2019г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 16.05.2019 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...