Взети решения на проведеното на 21.05.2018 г. на ОСА на КРЗ Одесос АД

На 21.05.2018г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2018 Списък на...