Уведомление за вписване в Търговския регистър

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани   Уведомление Уведомяваме всички заинтересовани, че на 07.07.2017 г., в търговският...

Уведомление за изплащане на дивидент за 2016

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани   Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти...