Взети решения на проведеното на 25.05.2017 г. Общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД

На 25.05.2017г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения:   Списък на присъстващите акционери Протокол Уведомление по чл. 116, ал....