Уведомление за обявяване на печалбата за 2016 г.

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна Във връзка с изискванията на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и...