Информация за заличаване в Търговският регистър на член на Съвета на директорите на КРЗ „Одесос“ АД и за вписване на нов член на Съвета на директорите

Уведомяваме всички заинтересовани, че на 02.09.2016 г., в търговският регистър беше вписано заличаването на „Българска корабна компания“ ЕАД като член на съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна и беше вписан като нов член на Съвета на...

Взети решения на проведеното на 25.08.2016 г. ИОС на акционерите на КРЗ Одесос АД

На 25.08.2016г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения:   Списък на присъстващите акционери Протокол Декларация по чл. 234 от ТЗ...