Уведомление за публикация на поканата за Извънредно общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, което ще се проведе на 25.08.2016 г. в Търговския регистър

Уведомяваме всички заинтересувани, че поканата за свиканото на 25.08.2016 г. Извънредно общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна е обявена в Търговския регистър под номер 20160713091605 на 13.07.2016 г. Уведомление за публикация на...

Покана за ИЗВЪНРЕДНО ОСА 2016

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 25.08.2016 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...