Уведомление за изплащане на дивидент за 2015

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на...

Взети решения на проведеното на 27.05.2016г. ОСА на КРЗ Одесос АД

На 27.05.2016г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: 1. Протокол от проведеното общо събрание на акционерите. 2. Списък на...