Уведомление

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани Уведомление Уведомяваме всички заинтересувани, че във връзка с оттегляне на пълномощията на г-н Сергей Иванов Лазаров като представител на „Българска корабна компания” ЕАД в Съвета на...