Уведомление за изплащане на дивидент 2015

До:     Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До:   “Българска фондова борса” АД До: „Централен Депозитар“ АД До:     Обществеността и всички заинтересувани Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на...