Взети решения на проведеното на 20.06.2015г. общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД

На 20.06.2015г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: 1. Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите. 2. Списък...