Материали за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос“ АД за 2015г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 20.06.2015 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ...