Уведомление за прекратяване участието на КРЗ Одесос в дружеството „Одесос ПБМ“ АД

 До:  Комисия за финансов надзор  Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Обществеността и всички заинтересувани   УВЕДОМЛЕНИЕ  Уведомяваме всички заинтересувани, че  Кораборемонтен завод „Одесос” АД прекрати участието си...