Материали за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос“ АД на 08.10.2014г

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 08.10.2014 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...