Взети решения на проведеното на 21.06.2014г. редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД

На 21.06.2014г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: 1. Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите 2. Списък на...