Взети решения на проведеното на 15.06.2013г. редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД

На 15.06.2013г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: 1. Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите 2. Списък на...