Материали за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос“ АД за 2014г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 21.06.2014 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...

Материали за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос“ АД за 2013г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 15.06.2013г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...