Взети решения на проведеното на 23.06.2012г. редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД

На 23.06.2012г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: 1. Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите 2. Списък на...