Материали за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос“ АД за 2012г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 23.06.2012 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...