Взети решения на проведеното на 11.06.2011г. редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД

Взети решения на проведеното на 11.06.2011г. редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. На 11.06.2011г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. 1. Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите 2. Списък на...