МЕХАНО-МОНТАЖНИ

Механо-монтажният цех извършва ремонт на всички видове:
 • главни и спомагателни дизелови двигатели
 • въздушни, хладилни и климатични компресори
 • топлообменници
 • въздухоохладители
 • помпи
 • горивни помпи с високо налягане и дюзи
 • хидравлични устройства –хидроцилиндри и хидропомпи
 • съдове под налягане и противопожарно оборудване
В цеха се струговат детайли:
 • валове с дължина до 16 000 мм
 • зъбни колела с диаметър до 720 мм
 • други детайли с диаметър до 2 500 мм
Механомонтажният цех разполага с вулканизатор, леярна и ковачна, където:
• вулканизира каучукови детайли до 350 мм
• се отливат детайли от неръждаема стомана, чугун, алуминий и бронз с тегло до 160 кг
• се изковат детайли с тегло до 100 кг

На територията на завода се намира лицензиран сервиз на АВВ Turbocharging за ремонт на корабни турбокомпресори.

КОРПУСНИ

Корпусният цех е добре съоръжен и извършва всякакви ремонтни работи и преустройства.
Опитните специалисти в цеха успешно ремонтират:
• корабни обшивки, различни корпусни конструкции и възли
• носови и кърмови оконечности с двойна кривина
• люкови закрития
• котли
• хладилни кораби с цялата специфика на термоизолация в хамбара
Steel services at Odessos

ТРЪБАРНИ

Тръбарният цех извършва всички видове тръбарска работа:
• подмяна
• ремонт
• преустройство на тръбопроводи
• изработка и инсталиране на нови тръбопроводи

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ

Електромонтажният цех извършва:
• ремонт и пренавиване на всички видове ел.оборудване, електродвигатели и генератори, всички видове ел.помпи и компресори
• ново корабно оборудване – демонтаж и монтаж
• полагане на кабелни траси
• профилактика, ремонт и проверка на генераторни автомати и измервателни прибори
• ремонт и освиделестване на ел.радионавигационна и комуникационна апаратура, рулеви устройства

БЛАСТИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ

Бояджийният цех извършва всички видове дейности по почистване и възстановяване на корабния корпус, както и почистване на горивни танкове:
• шлаково бластиране до SA 2,5 по Шведския стандарт
• водно бластиране до 2500 bar
• нанасяне на различни защитни покрития, вкл. силиконов антифаулинг и боядисване

ДЪРВОДЕЛСКИ

Дърводелският цех е добре оборудван и разполага с много талантливи и опитни майстори, които могат да се справят с разнообразни работи. Те извършват редовна поддръжка и ремонт, като например:
• частичен или цялостен ремонт на изолацията в хамбарите на хладилни кораби
• ремонт и изработка на нови мебели и облицовки в надстройката
• ремонт на пластмасови съдове чрез използване на полимерни материали и смоли
• всякакъв вид дърводелски услуги по желание на клиента

ДОКОВИ

Доковият цех организира въвеждането на кораб от рейда до док/кей и извеждането му от завода. Със собствените влекачи и опитни пилоти участва в дейността по маневри и прием на кораби.
Други основни дейности на Доков цех са:
• обслужва с портални кранове корабите денонощно при необходимост
• по чертежи от отдел Технически изработва стапелите, подготвя и докува корабите в плаващите докове и Сухия док
• извършва транспортни и такелажни операции по тях
• извършва изпитания на спасителни лодки и лодбалки, корабни и провизионни кранове, телфери, парадни трапове, сходни талии, шегели и сапани
• изработва шаблони за ребра и обшивка на ремонтиращите се кораби

ТЕХНИЧЕСКИ

Отдел Технически към КРЗ „Одесос” АД включва следните звена:
• Конструкторско бюро „Корпус”
• Конструкторско бюро „Механизми”
• Секция „Контрол на качеството”
• Дефектоскопна лаборатория
• Химическа и изпитвателна лаборатория
Отдел Технически разработва документация и извършва следните дейности:
• Конструкторско-технологична документация по ремонта на корпусната и механичната част, заваръчни дейности и докуване на кораби
• Проекти за нови конструкции, механизми и системи на кораба
• Програми за изпитване на повдигателни съоръжения, механизми и системи
• Отчетна документация по ремонта на корпусната част, механизмите и системите на кораба и извършените изпитвания
• Безразрушителен контрол на заваръчни съединения, елементи от механизми и отливки: ултразвукова, магнитно-прахова, капилярна дефектоскопия и радиография
• Класови замери на корабния корпус
• Контрол на качеството на производствените дейности
• Химически анализ и механично изпитване на метали, замерване на съдържание на опасни газове в танкове („газ-фри”)

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

Приоритет на КРЗ „Одесос” АД е безопасността и опазването на околната среда. Заводът спазва всички актуални стандарти по опазване на околната среда. Разработили сме Програма за управление на отпадъците и План за приемане на отпадъци от корабоплаването, съгласно изискванията на MARPOL 73/78.
Заводът разполага с пречиствателна станция за поддържане чистотата на морските води.
Каскадният нефтоуловител по гравитачен път отделя нефтените смеси от отпадъчните води и така подпомагаме усвояването на отпадните продукти.
КРЗ „Одесос” АД е сертифициран по BS OHSAS 18001:2007.
Противопожарната служба към завода е на розположение 24 часа в денонощието. Ремонтът на всеки кораб се наблюдава от пожарникар с цел преценка на риска.

СКЛАДИРАНЕ

КРЗ „Одесос” АД има собствена складова база за всички основни материали и резервни части:
• склад за ел.материали и лагери
• склад за черни и цветни метали, заваръчни материали, технически газове
• склад за крепежни изделия, каучукови изделия, горива и масла
• склад за тръби, арматура, фитинги
• склад за инструменти, резервни части и авточасти
• склад за химикали, шлака за бластиране, изолационни материали, инертни материали
• склад за работно облекло и лични предпазни средства
• склад за вторични суровини