До: Комисия за финансов надзор,

“Българска фондова борса” АД

и всички заинтересувани

Уведомление

Уведомяваме всички заинтересувани, че във връзка с оттегляне на пълномощията на г-н Сергей Иванов Лазаров като представител на „Българска корабна компания” ЕАД в Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, занапред за изпълнение назадълженията на „Българска корабна компания” ЕАД в Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, „Българска корабна компания” ЕАД ще бъде представлявано от представляващият дружеството – г-н Тихомир Иванов Митев.

Директор за връзки с инвеститорите: ………………

(Ив. Ангелов)