Уведомяваме всички заинтересувани, че поканата за свиканото на 25.08.2016 г. Извънредно общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна е обявена в Търговския регистър под номер 20160713091605 на 13.07.2016 г.