Уведомление за публикация на поканата за Редовното общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, което ще се проведе на 16.05.2019 г. в Търговския регистър.