КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД
ОСТРОВНА ЗОНА 9000 ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
Ел. поща: COMMDEPT@ODESSOS-YARD.BG
Телефон: + 359 52 601 107
Факс: + 359 52 608 289
Latitude: 43.187654
Longitude: 27.897169

Контакти

13 + 13 =

Административен секретар 052/ 666205
Технически секретар 052/ 666201
Главен Счетоводител 052/ 666206
Зам. Главен Счетоводител 052/ 666230
Директор по производствените въпроси 052/ 666208
Директор по техническите въпроси и качеството 052/ 666203
Директор административни дейности 052/ 666209
Директор ВИ и Главен Юрист 052/ 666210

 

 Началник Отдел  052/ 666239
 Бюро пропуски  052/ 666320
 Транспортен портал  052/ 666317
 Пешеходен портал  052/ 666316
Диспечер 052/ 608284; 666207
Началник 052/ 666227
 Началник Отдел  052/ 608291; 666219
 Зам. Началник Отдел  052/ 666350
 Началник  052/ 666263
 Експерт „Подбор на персонала”  052/ 666295
 Център за професионално обучение  052/ 666 335