Уважаеми Посетители,

Добре дошли в секцията за връзки с инвеститорите в корпоративния уебсайт на кораборемонтен завод „ОДЕСОС“ АД.

Тази секция от сайта има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството – акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията.

Тук може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития , материали от проведени и предстоящи събития, както и да се запознаете с най-новите и важни послания на управителните органи на дружеството.

В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

НОВИНИ

Взети решения на проведеното на 16.05.2019 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 16.05.2019г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2019 Списък на...

повече информация

Уведомление за публикация в Търговския регистър

Уведомление за публикация на поканата за Редовното общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, което ще се проведе на 16.05.2019 г. в Търговския регистър. Покана Поканата в...

повече информация

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2019г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 16.05.2019 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...

повече информация

Уведомление за значително дялово участие на ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 148б от ЗППЦК от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК...

повече информация

Взети решения на проведеното на 21.05.2018 г. на ОСА на КРЗ Одесос АД

На 21.05.2018г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2018 Списък на...

повече информация

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2018г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 21.05.2018 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...

повече информация

Уведомление за обявяване на печалбата за 2017г.

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна Във връзка с изискванията на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и...

повече информация

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 148б от ЗППЦК от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК...

повече информация

Уведомление за вписване в Търговския регистър

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани   Уведомление Уведомяваме всички заинтересовани, че на 07.07.2017 г., в търговският...

повече информация

Уведомление за изплащане на дивидент за 2016

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани   Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти...

повече информация

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

КОНТАКТИ

1 + 12 =

Иван Ангелов

Директор връзка с инвеститорите

052/ 666209

Детелина Манолова

Главен Счетоводител

052/ 666206

Георги Тенев

Главен Юрист

052/ 666210