На 16.05.2019г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД.

По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: