На 12.05.2023 г. беше проведено редовно общо събрание а акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД.

По-долу можете да се запознаете с документите, свързани с провеждането му и взетите решения: