На 08.10.2014г. беше проведено Извънредно общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД.

По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения:

1. Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите.

2. Списък на присъствалите акционери.

3. Пълномощници представлявали акционери.