На 12.05.2022г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД.

По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: